KNLTB Voorjaarscompetitie 2019

Inschrijving is inmiddels gesloten!

Wijzigingen
Met ingang van 2019 zijn er door de KNLTB veel veranderingen doorgevoerd. Er is o.a. gekozen voor het afschaffen van districten en het verminderen van het aantal competitiesoorten. Hieronder lees je waarom:
Als gevolg van een te grote versnippering in het aanbod, wat leidt tot te veel niveau verschillen en lange reisafstanden én het afschaffen van de districts- en regiogrenzen, zijn er verschillende competitiesoorten samengevoegd en is het aanbod teruggebracht van ruim 300 soorten naar circa 90 soorten.

Daarnaast zijn er ook soorten met verschillende leeftijdsgrenzen samengevoegd omdat:
• Data aangetoond heeft dat de leeftijden van de spelers in de verschillende leeftijdscategorieën vrijwel identiek zijn
• Het aantal deelnemers dermate laag was dat er niet langer een kwalitatief sterke competitie aangeboden kan worden

Dit zijn de belangrijkste voordelen:
• Minder niveauverschillen binnen de poules
• Kortere reisafstanden
• Meer variatie in tegenstanders

Wat is nog meer belangrijk:
Lees verder

Warmond Open 50+ 2018

Wat hebben we toch weer een geweldige week gehad.
Van maandag 30 juli t/m vrijdag 3 juli hebben we het Warmond Open 50+ toernooi gehouden. Dit jaar hadden zich wel 120 deelnemers ingeschreven, waarbij ook een aantal nieuwe deelnemers. Bravo.
Het blijkt wel dat ons toernooi door vele gewaardeerd wordt en zien we dan ook een stijgende lijn in het aantal deelnemers. De weergoden waren voor de organisatie heel goed gestemd, al vonden diverse deelnemers het op sommige momenten wel erg warm. Waar leg je de lat en waar maak je het een ieder naar zijn zin. Afgezien van een klein incident op de baan, Gerrit was uitgegleden en heeft daarbij zijn racket gebroken, is er gelukkig geen noemenswaardige dingen gebeurt. Als gevolg van de nieuwe regeling van de KNLTB waren er nieuwe regels ingesteld en konden meer deelnemers worden toegelaten. Lees verder