Algemene Ledenvergadering T.V. Overbos

Uitgelicht

Op 12 februari jl. heeft de Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. Naast de reguliere punten is er ook een officieel afscheid van onze voorzitter Nol Sikking geweest.

De ALV heeft besloten Nol te benoemen tot erelid. Nol, langs deze weg willen we je nogmaals bedanken voor alles wat je in de afgelopen jaren voor ons en de vereniging hebt betekend.

IMG-20190213-WA0001 20190213_134652

KNLTB Voorjaarscompetitie 2019

Inschrijving is inmiddels gesloten!

Wijzigingen
Met ingang van 2019 zijn er door de KNLTB veel veranderingen doorgevoerd. Er is o.a. gekozen voor het afschaffen van districten en het verminderen van het aantal competitiesoorten. Hieronder lees je waarom:
Als gevolg van een te grote versnippering in het aanbod, wat leidt tot te veel niveau verschillen en lange reisafstanden én het afschaffen van de districts- en regiogrenzen, zijn er verschillende competitiesoorten samengevoegd en is het aanbod teruggebracht van ruim 300 soorten naar circa 90 soorten.

Daarnaast zijn er ook soorten met verschillende leeftijdsgrenzen samengevoegd omdat:
• Data aangetoond heeft dat de leeftijden van de spelers in de verschillende leeftijdscategorieën vrijwel identiek zijn
• Het aantal deelnemers dermate laag was dat er niet langer een kwalitatief sterke competitie aangeboden kan worden

Dit zijn de belangrijkste voordelen:
• Minder niveauverschillen binnen de poules
• Kortere reisafstanden
• Meer variatie in tegenstanders

Wat is nog meer belangrijk:
Lees verder