KNLTB Voorjaarscompetitie 2019

Vanaf heden is het weer mogelijk om je in te schrijven voor de Voorjaarscompetitie 2019!

Wijzigingen
Met ingang van 2019 zijn er door de KNLTB veel veranderingen doorgevoerd. Er is o.a. gekozen voor het afschaffen van districten en het verminderen van het aantal competitiesoorten. Hieronder lees je waarom:
Als gevolg van een te grote versnippering in het aanbod, wat leidt tot te veel niveau verschillen en lange reisafstanden én het afschaffen van de districts- en regiogrenzen, zijn er verschillende competitiesoorten samengevoegd en is het aanbod teruggebracht van ruim 300 soorten naar circa 90 soorten.

Daarnaast zijn er ook soorten met verschillende leeftijdsgrenzen samengevoegd omdat:
• Data aangetoond heeft dat de leeftijden van de spelers in de verschillende leeftijdscategorieën vrijwel identiek zijn
• Het aantal deelnemers dermate laag was dat er niet langer een kwalitatief sterke competitie aangeboden kan worden

Dit zijn de belangrijkste voordelen:
• Minder niveauverschillen binnen de poules
• Kortere reisafstanden
• Meer variatie in tegenstanders

Wat is nog meer belangrijk:
• Ploegrechten voor wat betreft klasse-indeling van districts-/regiocompetities komen te vervallen. Dit betekent dat er door clubs voor ieder team een ploegopgave op rating wordt gedaan, wat de KNLTB in staat stelt een “ideale piramide” van klassen samen te stellen. Daarna zullen jaarlijks de ploegrechten weer gelden. (Let op: de ploegrechten voor de landelijke competitie (zondag) blijven bestaan.
• Ook de regelgeving wordt geharmoniseerd, zo wordt het spelen met wisselende dubbelpartners standaard en worden overal dezelfde telmethoden gehanteerd.
Voor meer informatie omtrent bovenstaande kun je ook terecht op: KNLTB voorjaarscompetitie

Inschrijfmogelijkheden
In de aanbod voorjaarscompetitie vind je het overzicht van het complete competitie aanbod voor het Voorjaar 2019. Let hierbij vooral op de in oranje weergegeven competitievormen, waardoor je in één oogopslag kunt zien of het een nieuwe competitievorm betreft.
Ook tref je in de link speeldata de speeldata aan.

Leeftijden
Voor deelname aan bepaalde competitiesoorten binnen de Voorjaarscompetitie zijn leeftijdsgrenzen vastgesteld:
• 17+: spelers en speelsters die geboren zijn vóór 1 januari 2003.
• 25+: spelers en speelsters die geboren zijn vóór 1 januari 1995.
• 35+: spelers en speelsters die geboren zijn vóór 1 januari 1985.
• 45+: spelers en speelsters die geboren zijn vóór 1 januari 1975.
• 50+: spelers en speelsters die geboren zijn vóór 1 januari 1970.

Vervolg leeftijden
• 10 t/m 14 jaar: spelers en speelsters die geboren zijn op of ná 1 januari 2005 en vóór 1 januari 2010. Verder is het in 2019 weer mogelijk om in een 10 t/m 14 ploeg per speeldag maximaal één speler op te stellen die één jaar te oud is.
• 11 t/m 17 jaar: spelers en speelsters die geboren zijn op of ná 1 januari 2002 en vóór 1 januari 2009. Verder is het in 2019 weer mogelijk om in een 11 t/m 17 ploeg per speeldag maximaal één speler op te stellen die één jaar te oud is.

Inschrijven en sluitingsdatum
Inschrijven voor de Voorjaarscompetitie kan t/m 4 januari 2019 via de website van T.V. Overbos.
Let op: indien een reeds ingeschreven team zich na 1 februari 2019 terugtrekt, legt de KNLTB een boete op van € 115,-. Voor een terugtrekking van een reeds ingeschreven ploeg na publicatie van de indeling geldt een boete van € 225,-. Dit zal ten laste van het desbetreffende team komen.

Vrijdagavond competitie
De competitie op vrijdagavond wordt steeds populairder. Helaas kunnen wij gezien de beschikbare banen niet meer dan 6 teams plaatsen voor de vrijdagavond. Vorig jaar is reeds het volgende beleid ingezet, wat wordt gehandhaafd voor 2019:

• Bij overschrijving van het aantal beschikbare plaatsen op de vrijdagavond, worden de teams die in de VJC van 2018 hebben gespeeld op vrijdagavond, automatisch opnieuw ingedeeld (indien zij zich uiteraard opnieuw inschrijven voor VJC 2019).
• Mocht er door minder inschrijvingen van geplaatste teams uit VJC 2018 ruimte overblijven voor nieuwe teams, dan zal voor de beschikbare open plaats(en) een loting plaats vinden. Dit in tegenstelling tot vorig jaar, waarbij plaatsing van open plekken werd ingevuld op volgorde van inschrijving. Kun je alsnog worden geplaatst via deze loting, dan ontvang je hiervan bericht en wel zo spoedig mogelijk na de sluitingsdatum van inschrijving.
• Wij raden alle teams die vorig jaar niet geplaatst waren voor de vrijdagavond maar nu opnieuw inschrijven, dringend aan om op het inschrijfformulier direct een alternatief voor inschrijving te vermelden (denk hierbij aan zaterdag, zondag, zomeravond op woensdag en zie ook de nieuwe competitievormen die de KNLTB aanbiedt op deze dagen). Dit om bij geen mogelijkheid tot plaatsing op vrijdagavond te voorkomen dat je helemaal geen competitie kunt spelen. Vermeld dit a.u.b. bij de Opmerkingen op het inschrijfformulier!

Met vriendelijke groet,

Arnaud Blok en Joyce van der Veer
VCL T.V. Overbos