Nieuws omtrent het Racket trekken

Nu de Voorjaarscompetitie ten einde is, gaat het racket trekken weer naar de vrijdagavond. Hiervoor worden in beginsel 2 banen gereserveerd in het afhangbord, indien blijkt dat in de toekomst behoefte bestaat voor 3 banen gaat dat over in 3 banen. Incidenteel kan er een 3e baan worden afgehangen.

De informatie omtrent het racket trekken is hier te vinden

Met vriendelijke groeten,
De TC