Reglementen

15978-Statuten Tennisvereniging Overbos

15011-Huishoudelijk reglement (nieuw) voor Tennisvereniging Overbos 2012

 

Geldende richtlijnen op TV Overbos tijdens de winterperiode (vindt u HIER)

Baanreglement Algemeen

 1. Het baanschema geeft aan wanneer er afgehangen dient te worden.
 2. Het bestuur kan te allen tijde een of meerdere banen aanwijzen voor speciale activiteiten, ongeacht het gestelde in het baanschema.
 3. Speeltijden: enkelspel: 45 minuten
 4. Dubbelspel: 60 minuten
 5. (3 spelers op een baan = 45 minuten!)
 6. Men mag alleen afhangen wanneer men aanwezig is!
 7. Met slechts 1 pasje mag men niet afhangen.
 8. Men mag niet op een andere baan spelen dan waar zijn/haar pasje hangt (niet van de ene op de andere baan overstappen dus).
 9. Als een cassette eenmaal in de rail is ingevoerd, mag en kan hij niet meer verwijderd worden.
 10. Junioren met een kenmerk “MO” (= Middelbaar Onderwijs) op hun ledenpas mogen vanaf 1 juli op alle banen spelen tot uiterlijk 21.00 uur. Het (half) uur mag niet uitgespeeld worden. Tot 1 juli geldt deze regel alleen op zaterdag- en zondagavond.
 11. Middelbare scholieren mogen tot uiterlijk 19.00 uur spelen, waarbij het (half) uur niet uitgespeeld mag worden.
 12. Op zaterdag, als er competitie wordt gespeeld, is er 1 baan ter beschikking voor vrijspelen. Als de baan vrij ligt, mag deze gebruikt worden voor de competitie. Wilt u vrijspelen, dan dient u te wachten op de eerste baan die vrij komt. Bij meerdere vrijspelers dient u af te hangen op deze baan.
  Tijdens de competitie kan in hoge uitzondering de competitieleider/het bestuur besluiten om de vrije baan te laten vervallen tussen 11 en 3 uur.
 13. Alle regels kunnen ontdoken worden… wij rekenen echter op de sportiviteit van al onze leden!
 14. Gebruiksaanwijzing afhangbord:
  1. Kijk of de baan waarop u wilt spelen beschikbaar is (dit is aangegeven op het baanschema).
  2. Pak een lege cassette en doe de pasjes aan de binnenkant van deze cassette. Stel het klokje in op de tijd dat de baan vrijkomt (dit is uw aanvangstijd).
  3. Als de baan vrij is, schuift u de cassette naar rechts tot onder het symbool “spelen” en gaat vervolgens spelen. Is de baan bezet, dan schuift u de cassette tot onder het symbool “wachten 1″ of, als daar al een cassette hangt, tot onder het symbool “wachten 2″ en wacht vervolgens op uw beurt. Als uw speeltijd is aangebroken schuift u alle cassettes van de betreffende baan naar rechts totdat uw cassette onder het symbool “spelen” hangt.
  4. Na het spelen vindt u uw cassette terug onder het symbool “uit”, u verwijdert de cassette, haalt de pasjes eruit en bergt de cassette op in het daarvoor bestemde kastje.
 15. Op maandag tot en met vrijdag tussen 16.00 uur en 19.00 uur zijn er 2 banen gereserveerd voor de basisschooljeugd. Wanneer deze banen niet in gebruik zijn kunnen andere leden op eigen risico afhangen. De basisschooljeugd gaat tijdens deze tijden voor bij het afhangen op deze 2 banen.
 16. In geen enkel geval mag u op een baan spelen zonder dat uw geldige spelerspasje in de betreffende cassette zit !