Vrijwilligerskorting

In onze vereniging is een kortingsregeling voor vrijwilligers van kracht. Je komt in aanmerking voor deze regeling, dus korting op je contributie, als je minimaal 30 uur per jaar aantoonbaar vrijwilligerswerk verricht.

En dat kan van alles zijn. Dus onderhoud van de banen, onderhoud van het park, bestuurs- of commissiewerk, organiseren van of hulp bij toernooien, barbezetting, aankleding van de kantine, enz. enz.

Aan het einde van ieder kalenderjaar wordt bekeken of je in aanmerking komt voor deze korting. De korting vind je dan terug op de contributienota van het daarop volgend jaar.

Met ingang van 2020 bedraagt de korting € 35,00 per jaar.

HET BESTUUR