Uitloting obligatielening

23 februari 2020


In de Algemene ledenvergadering van 17 februari jl. heeft de 1e uitloting van de obligatielening plaatsgevonden. Alle originele obligaties met het eindcijfer 1 kunnen ingeleverd worden en de tegenwaarde van € 100,- zullen wij dan overmaken op de bij ons bekende bankrekening.

Inlevering kan op verschillende manieren plaats vinden: inleveren bij één van de bestuursleden, opsturen naar het postadres Herenweg 98, 2361 EV Warmond of in de ideeënbus in de hal deponeren. De betrokken leden zullen ook nog via de mail op de hoogte gesteld worden van deze uitloting.

Nieuwscategorieën