TC-Vergadering


Evenementgegevens

Dit evenement vindt plaats van 7 oktober 2019 tot en met 7 december 2020. De eerstvolgende keer is op 4 november 2019 20:15

  • Toekomstige data:

De TC houdt elke eerste maandagavond van de maand haar TC-vergadering in de bestuurskamer.

Afbeeldingsresultaat voor afbeelding vergaderenStandaard agenda:

  1. Opening door voorzitter
  2. Goedkeuring notulen vorige vergadering
  3. Mededelingen (vereniging, TC & JC)
  4. Toernooien…
  5. Mini-League
  6. Rondvraag