Lidmaatschap

Wilt U ook lid worden van onze vereniging en 365 dagen per jaar een balletje buiten kunnen slaan? Of bent U al lid van een andere tennisvereniging en wilt U winterlid/zomerlid worden? Ook kunt U wijzigingen in uw gegevens doorgeven aan de ledenadministratie. Verder vindt U informatie over tennislessen.

Maak Kennis met Tennis (MKMT) in samenwerking met I’M TENNIS

Vind je het leuk om eens te proberen of je tennis leuk vindt en wil je daarna lid worden?
We hebben een leuke actie:
5 lessen voor EUR 45,– (senioren) of EUR 30,– (junioren).
In de periode dat je les hebt, mag je ook vrij spelen.
De lessen worden gepland als er minimaal 3 inschrijvingen zijn.
Opgeven kan hier via  I’M TENNIS.
Om vrij te spelen in de periode dat je les hebt, is een tijdelijke pas noodzakelijk.
De tijdelijke pas kan je via het inschrijfformulier aanvragen, onder vermelding MKMT  en met de startdatum dat de lessen starten.

Soorten lidmaatschap

TV Overbos heeft diverse soorten lidmaatschappen. Naast jaarleden hebben we winterleden en donateurs. In de maanden juni, juli en augustus (m.u.v. de Warmond Open) is er een zomerarrangement mogelijk.
Jaarleden mogen het hele jaar spelen en mogen stemmen op de ALV (alleen senioren en senioren 65+). Daarnaast mogen zij meedoen aan alle activiteiten, inclusief diverse soorten competities en de clubkampioenschappen.
Winterleden mogen alleen spelen in het winter seizoen en kunnen niet deelnemen aan de competitie, m.u.v. de RWBC winter competitie.
Donateurs spelen in het geheel niet (meer), maar dragen onze vereniging wel een warm hart toe. Zij kunnen wel deelnemen aan niet tennis gerelateerde activiteiten, zoals klaverjasmiddagen, de vrijwilligersavond en de nieuwjaarsborrel.
Het zomerarrangement staat spelen alleen toe in de maanden juni, juli en augustus, deelname aan KNLTB toernooien is met dit arrangement niet mogelijk.

Introducé
Het introduceren van niet-leden is gebonden aan een aantal regels, te weten:

  • elk lid mag per seizoen drie maal één niet-lid introduceren. Dit mag alleen als de baanbezetting dit toelaat.
  • Introducés mogen alleen gebruik maken van lege banen, maar altijd samen met een Overbos-lid. Dit houdt in dat eigen leden niet afgehangen kunnen worden, tenzij deze zelf met introducés spelen.
  • Bij het dubbelspel zijn maximaal 2 introducés togestaan.

De introductie geldt een hele dag en kost EUR 2,50 voor junioren en EUR 5,– voor senioren die in de daarvoor bestemde enveloppe in de brievenbus in de hal moet worden gedaan. Er kan ook betaald worden op de kassa via een knop “” Introducé-geld”.

Aanmelden als lid en wijzigingen doorgeven

Vul het inschrijfformulier in en klik daarna op verzenden. Als alles goed is gegaan krijgt U de melding: “Uw bericht werd succesvol verzonden” en U ontvangt een automatisch gegenereerd bericht van uw inschrijving. De ledenadministratie zal vervolgens contact met U opnemen.
Krijgt U de melding: “Failed to send your message. Please try later or contact the administrator by another method” dan is er iets fout gegaan. Stuur in dat geval een e-mail naar tvoverbos@hotmail.com met uw gegevens zoals naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer en of U lid of winterlid wilt worden of uw gegevens wilt wijzigen.

Tennislessen

De tennislessen worden gegeven door I’M TENNIS. Vincent de Rooij en Andy v.d. Zwet zijn de vaste trainers voor Overbos. Meer informatie over de lesmogelijkheden, de tarieven en aanmelden voor tennislessen vindt U op de pagina van I’M TENNIS.

Opzeggen Lidmaatschap

Het opzeggen van het jaarlidmaatschap dient voor 1 december van het voorafgaande jaar te gebeuren. Dit kan per brief of een e-mail naar Ingenitha Juffermans of het invullen van het afmeldformulier. Zie voor het postadres de contactpagina.
Winterleden ontvangen voor de start van het nieuwe winterseizoen een e-mail met daarin het bedrag aan contributie wat overgemaakt moet worden als men wederom een seizoen winterlid wil zijn. U hoeft dus niet op te zeggen, al stellen wij het wel op prijs als U ons even laat weten dat U geen winterlid meer wilt zijn. Dit voorkomt ook dat U op de hoogte gehouden wordt van de activiteiten van onze vereniging.

Nieuwe wet opzegging lidmaatschap

In 2010 is een wetsvoorstel door de 1e kamer is aangenomen over stilzwijgende verlenging en opzegging van lidmaatschappen, abonnementen en andere overeenkomsten. Deze wet is 1 december 2011 in werking getreden. Deze nieuwe regelgeving geldt niet voor verenigingen. Volgens de nieuwe wet moeten verenigingen er wel voor zorgen dat leden eenvoudig kunnen nagaan op welke wijze zij hun lidmaatschap kunnen opzeggen. Verenigingen hebben alleen de verplichting hun leden te wijzen op de manier waarop het lidmaatschap kan worden beëindigd en voor welke datum. Als de vereniging een website of een ledenblad heeft dan moet de informatie over opzegging van het lidmaatschap op de hoofdpagina van de website of op één van de eerste drie pagina’s van het ledenblad worden gezet.