Barcommissie

Barcommissie
De barcommissie draagt zorg voor de bezetting van de bar door vrijwilligers.
Bezetting is: maandag t/m vrijdag van 19.00 t/m 23.00 uur.
zaterdag van 9.00 t/m 18.00 uur.
zondag van 9.00 t/m 17.00 uur.
Indien er door het weer of geen animo is om te spelen, kan de kantine eerder
worden gesloten.
Daar wij nu het jaar rond open zijn, willen wij graag ons team uitbreiden om
het aantal diensten per vrijwilliger aanvaardbaar te houden.

Namens de commissieleden.
Cor de Jongh
Willem Wehrmann
Piet van Rijn

De barbezetting staat onder de leiding van Dirk van Sprang en bestaat uit teamcoördinatoren per avond/dag. Hiernaast verzorgen Cor de Jongh, Willem Wehrmann en Piet van Rijn de inkoop van de keuken en bar.

Onze teamcoördinatoren zijn de volgende vrijwilligers:

Op maandag is dat Aad van Leeuwen/Theo Wanders (Jr)
Op dinsdag is dat Mary de Jongh
Op woensdag is dat Sybrich Velzel
Op donderdag is dat Jan van Winsen
Op vrijdag is dat Dennis Lodewijk
Op zaterdag is dat Piet van Rijn (09.00 – 13.00uur) en Marianne Sikking (vanaf 13.00uur)
Op zondag is dat Cor Brosius