Racket trekken

Door de teruggelopen belangstelling voor het rackettrekken is besloten om met ingang van 7 december 2018 hier mee te stoppen.