Lid worden

Personal information

1/3 Algemeen
2/3 Lidmaatschap Vul hier het type lidmaatschap in.
>
3/3 Extra informatie Vrije Veldgroep

Welkom, bij onze tennisvereniging Overbos.


Hiernaast kunt u het TV Overbos registratie formulier  invullen .... als nieuw lid, heten wij u van harte welkom.
 
Wij vragen om het formulier zo volledig mogelijk in te vullen, inclusief  uw pasfoto, dit is belangrijk voor een juiste opname in onze leden-administratie,  bij voorbaat onze hartelijke dank!
 
Voor abonnementen en prijzen kunt u alles nalezen op onze website www.tvoverbos.nl onder de TAB: Lidmaatschap en de subtab: Contributie
 
Onder de volgende subtab: Een Buddy voor jou! leest u alles over de begeleiding van (nieuwe) leden.
 
Het bestuur van,
T.V. Overbos