Laatste nieuws

Racket trekken is gestopt

Uitgelicht

De belangstelling voor het racket trekken op vrijdagavond is gestaag teruggelopen en ook een proef op een andere avond, donderdagavond, gaf niet het gewenste resultaat. Vandaar dat er is besloten om te stoppen met racket trekken.

KNLTB Voorjaarscompetitie 2019

Uitgelicht

Vanaf heden is het weer mogelijk om je in te schrijven voor de Voorjaarscompetitie 2019!

Wijzigingen
Met ingang van 2019 zijn er door de KNLTB veel veranderingen doorgevoerd. Er is o.a. gekozen voor het afschaffen van districten en het verminderen van het aantal competitiesoorten. Hieronder lees je waarom:
Als gevolg van een te grote versnippering in het aanbod, wat leidt tot te veel niveau verschillen en lange reisafstanden én het afschaffen van de districts- en regiogrenzen, zijn er verschillende competitiesoorten samengevoegd en is het aanbod teruggebracht van ruim 300 soorten naar circa 90 soorten.

Daarnaast zijn er ook soorten met verschillende leeftijdsgrenzen samengevoegd omdat:
• Data aangetoond heeft dat de leeftijden van de spelers in de verschillende leeftijdscategorieën vrijwel identiek zijn
• Het aantal deelnemers dermate laag was dat er niet langer een kwalitatief sterke competitie aangeboden kan worden

Dit zijn de belangrijkste voordelen:
• Minder niveauverschillen binnen de poules
• Kortere reisafstanden
• Meer variatie in tegenstanders

Wat is nog meer belangrijk:
Lees verder

Kerstklaverjassen

Uitgelicht

Op zaterdag 15 december kunnen de klaverjassers weer hun hart ophalen: ze mogen weer. Er wordt “Rotterdams” gespeeld en de deelnemers worden gevraagd om uiterlijk 12:30 uur aanwezig te zijn voor de betaling (€ 5,00 p.p.) en een gratis kopje koffie of thee met wat lekkers. Om 13:00 uur worden de kaarten geschud en gedeeld.
Tijdens het kaarten worden er regelmatig lekkere hapjes rondgedeeld en last but not least is er nog een verloting waaraan je kunt meedoen.

Opgeven kan door je naam in te vullen op de deelnemerslijst die in de kantine hangt of door het sturen van een SMS of WhatsApp naar Lina op 06-11424736. Bellen kan uiteraard ook, naar Lina of naar Wil en Jan Danes op 0252-222344.

Licht op het park, voortaan weer handmatig aan- en uitzetten.

Uitgelicht

Na diverse spook schakelingen, waarbij het licht spontaan aanging rond 17:15 uur, zonder dat er spelers op de baan stonden en op verzoek van diverse leden, heeft het bestuur besloten de verlichting van het het Park weer handmatig te schakelen, via de tablet achter de bar (dus niet via het afhangbord). Het licht zal per baan handmatig worden aangezet en uitgezet, op verzoek van de spelers. Neem even de moeite om dit aan de bar te melden, in plaats dit, vanaf de baan te schreeuwen. Het afhangbord bepaalt nog steeds, wie er recht op heeft om op de baan te mogen spelen. Dit verandert niet.

Het bestuur.

KNLTB ClubApp

Uitgelicht

Iedereen die inmiddels de KNLTB ClubApp heeft geïnstalleerd op zijn of haar smartphone kan zijn competitie team volgen via de ClubApp.

Hoe je dat instelt is via deze korte instructie video te zien!

Succes!
Hans van den Nieuwendijk.

PS. meer weten over de ClubApp? Klik HIER!

Mini league en single ladder

Uitgelicht

De huidige ronde van de mini league is inmiddels beëindigd. De indeling voor de herfstronde is gemaakt. Wil je ook meedoen, vul dan het inschrijfformulier in dat te vinden is onder het snelmenu.

Per 1 oktober gaan we ook weer van start met de single ladder. We hebben de dames en heren in een aparte categorie ingedeeld en starten met 18 deelnemers. Zodra er nog enkele deelnemers zijn bijgekomen dan splitsen we de deelnemers op in 2 of meer groepen op basis van (geschatte) speelsterkte. De opzet lijkt op die van de mini league maar je mag meerdere keren tegen dezelfde speler/speelster spelen. Lijkt het je wat en wil je meedoen, vul dan het inschrijfformulier in voor de single ladder dat te vinden is onder het snelmenu..

Wijziging reglement Afhangbord

Uitgelicht

Na een korte evaluatie over het gebruik van het digitale afhangbord is het bestuur overeengekomen om de “oude” speeltijden weer in te voeren, namelijk 1 uur voor dubbelspel en 3 kwartier voor enkelspel. Hiertoe is besloten omdat er door leden creatief werd omgegaan met afhangen van 2/3/4 personen.

Het blijft verplicht om het pasje te gebruiken om de baan te reserveren. Het reglement van het afhangbord is aangepast aan het digitaal afhangen. Het reglement staat HIER beschreven.

Het reglement is vanaf 13-7-2018 van kracht.

Het bestuur

AVG Wetgeving (Privacy Policy)

Uitgelicht

Vrijdag 25 mei 2018 is een nieuwe Europese privacy wetgeving ingegaan, de zogenaamde Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Bedrijven en verenigingen die persoonsgegevens bewaren moeten waarborgen dat de gegevens veilig worden bewaard. Er mogen niet meer persoonsgegevens bewaard worden dan datgene wat nodig is.
Daarnaast is het belangrijk dat duidelijk is voor de betrokken personen waar de gegevens voor worden gebruikt.

Ook bij TV Overbos hebben we hiermee te maken. In onze privacy policy staat beschreven, welke gegevens TV Overbos van U bewaard, met welk doel en wat de bewaartermijn is van deze gegevens.

Onze privacy policy staat hier beschreven.

Namens het bestuur,
Jolanda Bonnet

Rabobank Clubkas Campagne

We hebben dit jaar meegedaan met de Rabobank Clubkas Campagne. De opzet is om zoveel mogelijk stemmen van Rabobank-leden te krijgen. Dit levert ons EUR 1,– per stem op en het totaal is dit jaar voor onze clubkas EUR 171,40. Dit zal ook gebruikt worden voor de nieuwe verrijdbare tribune(s).